HCS

Co je kódování ovládačů Beninca HCS?

HCS znamená starší 64 bit kódování (šifrování) plovoucího kódu (rolling code) dálkových ovládačů Beninca

Je třeba mít na paměti, že dálkové ovladače ARC a HCS nemohou být uloženy ve stejném přijímači současně, neboť tyto dvě typologie kodifikace jsou mezi sebou nekompatibilní.

Pokud je první uložený vysílač HCS, nebude možné uložit vysílače ARC a naopak. 

Vysílače s fixním kódem mohou být použity pouze ve spojení s vysílači Rolling Code HCS s logickou (nebo dip/swich) CVAR v režimu OFF.
Není možné je tedy použít ve spojení s vysílači ARC. Pokud první uložený vysílač Rolling Code je ARC, logika CVAR je nevýznamná.

Pokud chcete změnit typologii vysílačů je nutné pokračovat resetováním přijímače (jak je uvedeno v návodu zařízení).
* Za Rolling-Code HCS se považují tradiční vysílače Rolling Code Benincà běžně používané před zavedením nové kodifikace ARC